Η εταιρεία

ΤΡΙΛΙΑ ΝΕΤ ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε.

Προηγμένες υπηρεσίες πληρωμών, με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και ασφαλών συστημάτων πληροφορικής, μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου αντιπροσώπων πανελλαδικά

Η ΤΡΙΛΙΑ ΝΕΤ ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ A.E. έχει αδειοδοτηθεί ως Ίδρυμα Πληρωμών βάσει της από 2/12/2021 σχετικής Απόφασης της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ειδικότερα:

Εταιρεία

Η εταιρεία διαθέτει ήδη σύγχρονες και πλήρως λειτουργικές εγκαταστάσεις με έδρα την Αθήνα και τα απαραίτητα και ικανά χρηματικά κεφάλαια για την ασφαλή λειτουργία της στη διάρκεια των προσεχών ετών.

Οι συνεργάτες

Σημαντικοί Συνεργάτες, όπως μεγάλα τραπεζικά ιδρύματα και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο των πληρωμών, συμβάλουν καταλυτικά στην πληρέστερη και ασφαλέστερη παροχή των Υπηρεσιών.

Ιδιαίτερα, η εταιρεία RBS, κύριος μέτοχός της ΤΡΙΛΙΑ ΝΕΤ, αλλά και εμπορικός συνεργάτης της, με την πολυετή εμπειρία της σε παρεμφερές αντικείμενο και τη φήμη της στην αγορά λιανικής για την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και συστημάτων, αποτελεί αδιαπραγμάτευτη εγγύηση, αφενός για την απρόσκοπτη παροχή των υπηρεσιών, αλλά και την επιλεγμένη και αξιόπιστη συγκρότηση του δικτύου αντιπροσώπων της.

Τα στελέχη

Όλα τα στελέχη διοίκησης και κρίσιμων λειτουργειών της εταιρείας, διαθέτουν εξαιρετική και μακρόχρονη εμπειρία στο συγκεκριμένο τομέα, ενώ οι περισσότεροι εξ αυτών προέρχονται από τον Τραπεζικό Κλάδο, όπου και κατείχαν υψηλές θέσεις διοίκησης και ευθύνης.

ΤΡΙΛΙΑ ΝΕΤ ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε.

Στόχος της εταιρείας