Πολιτική Διαχείρισης Παραπόνων

Νέα εποχή στις ηλεκτρονικές συναλλαγές

Η εταιρεία μας έχει θέσει ως στόχο της την υπεύθυνη διαχείριση και αξιόπιστη αντιμετώπιση πιθανών παραπόνων που μπορεί να εκφράσουν συναλλασσόμενοι / πελάτες της, με γνώμονα τις αρχές της διαφάνειας και αμεροληψίας. Περισσότερα εδώ.