Πολιτική ιδιωτικότητας και προστασίας προσωπικών δεδομένων

Νέα εποχή στις ηλεκτρονικές συναλλαγές

Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς, τι κάνουμε με αυτά, πώς μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτά και με ποιον μπορεί να μοιραστούν.

Η Δήλωση Απορρήτου συνιστά τμήμα των Όρων Χρήσης της ΤΡΙΛΙΑ. Η Δήλωση Απορρήτου εξηγεί πώς η ΤΡΙΛΙΑ συλλέγει, χρησιμοποιεί, επεξεργάζεται, αποκαλύπτει, μοιράζεται, μεταφέρει και προστατεύει προσωπικές σας πληροφορίες μέσα από τη ΤΡΙΛΙΑ και τους συνεργάτες της. Κάθε φορά που ζητάμε προσωπικές πληροφορίες από τους χρήστες μας αυτό συμβαίνει γιατί είμαστε υποχρεωμένοι με βάση την ισχύουσα νομοθεσία ή κυβερνητικές εντολές να συλλέγουμε τέτοιες πληροφορίες ή είναι σχετικό με τους σκοπούς μας.

Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά το πλήρες περιεχόμενο της Δήλωσης Απορρήτου. Κάθε φορά που επισκέπτεστε τη ΤΡΙΛΙΑ, αντιλαμβάνεστε, κατανοείτε και συναινείτε με το περιεχόμενο της Δήλωσης Απορρήτου.

Οι πληροφορίες επικοινωνίας μας (Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων)

ΤΡΙΛΙΑ NET
Θρασυμάχου 14, Αθήνα ΤΚ 10442
Τηλέφωνο: 0030 216 002 4810
Εταιρικό site: www.trilia.gr

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα σας;

Στα προσωπικά δεδομένα ανήκει κάθε πληροφορία σε χαρτί ή ηλεκτρονικό μέσο που μπορεί να οδηγήσει, είτε απευθείας είτε συνδυαστικά με άλλες, στη μοναδική αναγνώριση ή στον εντοπισμό σας ως φυσικό πρόσωπο. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν, κατά περίπτωση, στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, φυσικές και ηλεκτρονικές διευθύνσεις, αριθμοί σταθερών και κινητών τηλεφώνων, στοιχεία τραπεζικών καρτών, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ιστορικό διαδικτυακών αναζητήσεών σας (cookies κλπ.) και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επιτρέπει τη μοναδική ταυτοποίησή σας κατά τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), του νόμου 4624/2019, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας καθώς και των αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Τι κάνουμε με τα προσωπικά σας δεδομένα;

Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα μόνο για το σκοπό για τον οποίο συλλέγονται. Ο σκοπός εξαρτάται από το αν χρησιμοποιείτε μόνο την ιστοσελίδα μας ή επιπλέον τις υπηρεσίες μας. Εάν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, πρέπει να εγγραφείτε και έπειτα συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Χρησιμοποιούμε αυτά τα προσωπικά δεδομένα για την παροχή της υπηρεσίας ή την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για άλλους παρόμοιους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένου του μάρκετινγκ και των επικοινωνιών, αλλά αυτό θα συμβεί μόνο στην περίπτωση που έχουμε τη συγκατάθεσή σας ή άλλη νομική αιτιολόγηση.

Επεξεργαζόμαστε και διατηρούμε προσωπικά δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς και περιόδους, με την ισχύουσα νομική βάση ως ακολούθως:

Σκοπός επεξεργασίας
Νομική βάση
Περίοδος διατήρησης
Αρχειοθέτηση
6 (1) (γ) – Πρέπει να συμμορφωθούμε με μια νομική υποχρέωση 5 έτη μετά τον τερματισμό της σχέσης
Ανάλυση πελατών
6 (1) (γ) – Πρέπει να συμμορφωθούμε με μια νομική υποχρέωση 5 έτη μετά τον τερματισμό της σχέσης
Ασφάλεια και διαχείριση εγκατάστασης
6 (1) (στ) – Εμπίπτει στα νόμιμα συμφέροντά μας (Ασφάλεια πληροφοριών, συστημάτων, δικτύων και κυβερνοχώρου) Μέχρι την ολοκλήρωση της υπηρεσίας
Νομική και κανονιστική συμμόρφωση
6 (1) (γ) – Πρέπει να συμμορφωθούμε με μια νομική υποχρέωση 5 έτη μετά τον τερματισμό της σχέσης
Ηλεκτρονικές συναλλαγές
6 (1) (β) – Απαιτούνται βήματα πριν από τη σύναψη σύμβασης με το υποκείμενο των δεδομένων
5 έτη μετά τον τερματισμό της σχέσης

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε;

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε εξαρτώνται από το εάν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας ή χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας. Εάν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, δεν χρειάζεται να μας παρέχετε προσωπικά δεδομένα.
Ωστόσο, η μηχανή αναζήτησης μεταδίδει αυτόματα ορισμένα δεδομένα, όπως την ημερομηνία και ώρα ανάκτησης μιας από τις ιστοσελίδες μας, τον τύπο και τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, το λειτουργικό σας σύστημα, την τελευταία ιστοσελίδα που επισκεφτήκατε, τα μεταδιδόμενα δεδομένα και την κατάσταση πρόσβασης, τη διεύθυνση IP σας.

Εάν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, τα προσωπικά δεδομένα είναι απαραίτητα για να πληρούνται οι απαιτήσεις μιας συμβατικής σχέσης που μπορεί να υπάρχει μεταξύ εσάς και του οργανισμού μας.

Τα στοιχεία συνίστανται στα παρακάτω:

 • Οικονομικά στοιχεία
 • Αριθμός ταυτότητας
 • Πληροφορίες Τοποθεσίας
 • Όνομα
 • Διαδικτυακά αναγνωριστικά
 • Στοιχεία τηλεφωνικής επικοινωνίας
 • Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού
 • Εμπιστευτική αλληλογραφία
 • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, κοινωνικά δίκτυα
 • Ιστορικό Απασχόλησης
 • Οικογένεια
 • Φωτογραφίες μαζί με τα αναγνωριστικά
 • Οπτικές εικόνες
 • Ιστορικό πίστωσης
 • Ψηφιακές εικόνες

Με ποιον θα μπορούσαμε να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Για να διατηρήσουμε και να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, ενδέχεται να χρειαστεί να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με σε παρόχους υπηρεσιών, άλλους Υπεύθυνους Επεξεργασίας ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, με δημόσιες αρχές. Μπορεί να μας δοθεί εντολή να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε απάντηση αιτήσεων δικαστηρίου, αστυνομικών υπηρεσιών ή άλλων ρυθμιστικών αρχών. Συγκεκριμένα η ΤΡΙΛΙΑ ως χρηματοπιστωτικό ίδρυμα υπάγεται στο ρυθμιστικό πλαίσιο για την καταπολέμηση του Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (AML-CTF). Γι’ αυτό εφαρμόζει πολιτικές «Γνώρισε τον Πελάτη σου», Δέουσας Επιμέλειας ως προς τον Πελάτη και Αυξημένης Δέουσας Επιμέλειας (KYC-CDD-EDD).

Όπου είναι εφικτό, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας πριν προβούμε σε τέτοια αποκάλυψη και, για να προστατεύσουμε το απόρρητό σας, θα αποκαλύψουμε μόνο το ελάχιστο ποσό των πληροφοριών που χρειάζονται για τον απαιτούμενο σκοπό.

Όταν ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας ή ο Εκτελών βρίσκονται σε χώρα εκτός της ΕΕ, εφαρμόζουμε τις απαραίτητες διασφαλίσεις που μπορεί να περιλαμβάνουν, επιβεβαίωση εάν η ΕΕ εγκρίνει μεταφορές στη χώρα, εάν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα υποδείγματα συμβάσεων της ΕΕ ή εάν η μεταφορά είναι εσωτερική στην οργάνωσή μας, να χρησιμοποιήσουμε τους δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες. Λεπτομέρειες σχετικά με αυτές τις διασφαλίσεις μπορείτε να μάθετε επικοινωνώντας απευθείας μαζί μας.

Πού αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας;

Τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς αποθηκεύονται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Πώς φροντίζουμε τα προσωπικά δεδομένα;

Περιορίζουμε την ποσότητα των συλλεγόμενων προσωπικών δεδομένων μόνο σε ό,τι είναι κατάλληλο για το σκοπό μας, όπως περιγράφεται παραπάνω. Περιορίζουμε, ασφαλίζουμε και ελέγχουμε όλα τα πληροφοριακά μας στοιχεία έναντι μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, ζημιάς, απώλειας ή καταστροφής. είτε φυσικής είτε ηλεκτρονικής. Διατηρούμε προσωπικά δεδομένα μόνο για όσο διάστημα περιγράφεται παραπάνω, για να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας ή και περισσότερο εάν απαιτείται από το νόμο. Εάν διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για ιστορικούς ή στατιστικούς σκοπούς, διασφαλίζουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν περαιτέρω. Ενόσω βρίσκονται στην κατοχή μας, μαζί με τη βοήθειά σας, προσπαθούμε να διατηρήσουμε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων.

Πώς μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση σε οποιοδήποτε από τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε. Αν κάποια από αυτές τις πληροφορίες είναι εσφαλμένη, μπορείτε να ζητήσετε να την διορθώσουμε. Εάν χρησιμοποιούμε εσφαλμένα τις πληροφορίες σας, μπορείτε να ζητήσετε να διακόψουμε τη χρήση ή ακόμα και να διαγράψουμε εντελώς τα δεδομένα σας, ιδίως όταν:

 • Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία.
 • Η επεξεργασία των δεδομένων σας στηρίζεται στη συγκατάθεσή σας και ανακαλείτε τη συγκατάθεση αυτή.
 • Τα δεδομένα σας υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα.

Το ανωτέρω δικαίωμα δεν υφίσταται ιδίως όταν:

 • Η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
 • Η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι απαραίτητη για την τήρηση νομικής υποχρέωσης της ΤΡΙΛΙΑ που επιβάλλει την επεξεργασία.

Μπορείτε επίσης να ζητήσετε την απευθείας διαβίβαση των δεδομένων σας σε τρίτο πρόσωπο. Το ανωτέρω δικαίωμα αφορά μόνο προσωπικά δεδομένα που έχετε παράσχει εσείς σε εμάς. Για να ασκήσετε το παραπάνω δικαίωμά σας μπορείτε να μας στείλετε e-mail στο: triliacompliance@trilia.gr

Δικαίωμα εναντίωσης

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που στηρίζεται σε έννομο συμφέρον της ΤΡΙΛΙΑ. Στην περίπτωση αυτή θα σταματήσουμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός αν μπορούμε να αποδείξουμε ότι έχουμε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Για να ασκήσετε το παραπάνω δικαίωμά σας μπορείτε να μας στείλετε e-mail στο: triliacompliance@trilia.gr

Δικαίωμα περιορισμού

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων και μέχρι η ΤΡΙΛΙΑ να επαληθεύσει την ακρίβεια αυτών.
 • Όταν η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι παράνομη και αντιτάσσεστε στη διαγραφή τους ζητώντας αντ’ αυτής τον περιορισμό της χρήσης τους.
 • Όταν η ΤΡΙΛΙΑ δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα δεδομένα αυτά σας είναι απαραίτητα για την θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
 • Όταν αντιτάσσετε στην επεξεργασία των δεδομένων σας από την ΤΡΙΛΙΑ που στηρίζεται σε έννομο συμφέρον της τελευταίας και μέχρι να επαληθευθεί η ύπαρξη ή μη νόμιμων λόγων της ΤΡΙΛΙΑ που υπερισχύουν των ελευθεριών ή δικαιωμάτων σας.

Για να ασκήσετε το παραπάνω δικαίωμά σας μπορείτε να μας στείλετε e-mail στο: triliacompliance@trilia.gr

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή

Αν θεωρείτε ότι η ΤΡΙΛΙΑ επεξεργάζεται τα δεδομένα σας με εσφαλμένο τρόπο, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο triliacompliance@trilia.gr τηλεφωνικά στο 0030 216 002 4810.

Μπορείτε επίσης να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή στην τυχόν άλλη αρμόδια εποπτική αρχή.

Επικοινωνία για ερωτήσεις και σχόλια

Εάν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με την παρούσα πολιτική ασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων ή εάν θεωρείτε ότι δεν έχουμε ακολουθήσει τις αρχές που ορίζονται σε αυτή, παρακαλούμε να μας στείλετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.trilia.gr

Αν θέλετε να υποβάλετε αίτημα για να δείτε ποια προσωπικά σας δεδομένα διατηρούμε, μπορείτε να το υποβάλετε από την ιστοσελίδα της εταιρείας μας.

Σε περίπτωση που έχετε προηγουμένως δώσει τη συγκατάθεσή σας για να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε διαφορετικό πάροχο υπηρεσιών ή σε σας, εάν το επιθυμείτε.

Όπου μπορεί να χρειαστεί να λάβουμε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να την αποσύρετε. Εάν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, θα διακόψουμε τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων χωρίς να επηρεάσουμε τη νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει της συγκατάθεσης πριν την απόσυρση.

Η Εποπτική Αρχή μας

Έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε οποιαδήποτε Εποπτική Αρχή. Δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας της εποπτικής αρχής παρακάτω.

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Λεωφ. Κηφισίας 1-3, ΤΚ 11523 Αθήνα, Ελλάδα
+30 210 6475 600
contact@dpa.gr | www.dpa.gr