Οι συναλλαγές σας εύκολα γρήγορα αξιόπιστα

Πληρωμές Οφειλών
Πληρωμές λογαριασμών με μετρητά και με κάρτα.
Μεταφορές Χρημάτων
Μεταφορά χρημάτων γρήγορα και με ασφάλεια.
Καινοτόμες Υπηρεσίες
Εκκίνησης πληρωμών και πληροφορίες λογαριασμών.

Νέα εποχή στις ηλεκτρονικές συναλλαγές

Στόχος μας είναι η ανάπτυξη δικτύου αντιπροσώπων

Απευθυνόμαστε σε επιχειρήσεις που λειτουργούν σε περιοχές λιγότερο ή περισσότερο απομακρυσμένες από τα αστικά κέντρα.

Ηλεκτρονικές συναλλαγές εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα

Πληρωμές οφειλών, μεταφορές χρημάτων και άλλες καινοτόμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες με ασφάλεια και αξιοπιστία.

Particle element
Particle element
Particle element
Particle element

Παρεχόμενες

Υπηρεσίες

με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης του Ιδρύματος.

Πληρωμές Οφειλών

οργανισμών και επιχειρήσεων του ιδιωτικού ή και δημόσιου τομέα με μετρητά και κάρτα.

Μεταφορές Χρημάτων

με την ίδια διαδικασία και ασφάλεια που προσφέρει ένα τραπεζικό κατάστημα.

Καινοτόμες Υπηρεσίες

που προσφέρονται από αδειοδοτημένους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών. Παρακολουθήστε τα οικονομικά σας και πραγματοποιείστε αγορές μέσω διαδικτύου χωρίς τη χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας. Το Ίδρυμά μας έχει αιτηθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος άδεια, για υπηρεσίες εκκίνησης πληρωμών και πληροφορίες λογαριασμών.

Νέες ευκαιρίες

Επιδίωξή μας είναι επίσης η εκμετάλλευση των ευκαιριών που έχουν δημιουργηθεί από την εφαρμογή της PSD2 (Payment Services Directive 2015/2366, PSD2).

Η συγκεκριμένη οδηγία, έχει δημιουργήσει disruption στον Τομέα Παροχής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, επιφέροντας σημαντικές καινοτομίες, οι κυριότερες από τις οποίες είναι:

Είσοδος στην αγορά πληρωμών σε πιστοποιημένα τρίτα μέρη, όπως είναι: Πάροχοι Υπηρεσιών Εκκίνησης Πληρωμών (Payment Initiation Service Providers – PISP), Πάροχοι Υπηρεσιών Πληροφόρησης Λογαριασμών (Account Information Service Providers – AISP) και Telecom Operators.

Άνοιγμα των διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών (APIs) των Τραπεζών με τρίτα μέρη (Open Banking APIs). Οι πληροφορίες των πελατών δεν θα είναι πλέον «ιδιοκτησία» των τραπεζών (ανοικτή Τραπεζική).

Βελτίωση των μέτρων ασφάλειας από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών με: τη χρήση Strong Customer Authentication (SCA) κατά την πιστοποίηση των χρηστών υπηρεσιών πληρωμών, τον γρήγορο έλεγχο της ταυτότητας των χρηστών και την βελτίωση της εφαρμοζόμενης πολιτικής Know Your Customer (KYC).