Νέα εποχή στις ηλεκτρονικές συναλλαγές

Πολιτική Διαχείρισης Παραπόνων

Η εταιρεία μας έχει θέσει ως στόχο της την υπεύθυνη διαχείριση και αξιόπιστη αντιμετώπιση πιθανών παραπόνων που μπορεί να εκφράσουν συναλλασσόμενοι / πελάτες της, με γνώμονα τις αρχές της διαφάνειας και αμεροληψίας. Περισσότερα εδώ.

Φόρμα Υποβολής Παραπόνου

  Όνοματεπώνυμο*

  Τηλέφωνο Επικοινωνίας*

  Το Email σας*

  Το παράπονο που επιθυμείτε να αναφέρετε αφορά:*

  Το είδος Υπηρεσίας που χρησιμοποιήσατε είναι:*

  Για την διεξαγωγή συναλλαγής χρησιμοποιήσατε:*

  Μοναδικός Αριθμός Συναλλαγής:*

  Τα στοιχεία του εμπλεκόμενου Αντιπροσώπου μας:*

  Σε τι αναφέρεται το παράπονο που επιθυμείτε να εκφράσετε:*

  Τα στοιχεία του εμπλεκόμενου Αντιπροσώπου μας:*

  Περιγραφή Παραπόνου*

  (*)Υποχρεωτικό πεδίο