Υπηρεσία Συναλλαγών της

ΤΡΙΛΙΑ ΝΕΤ ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ A.E.

Εκατοντάδες σημεία Trilia Pay® από άκρη σε άκρη στη χώρα μας, σύντομα θα είναι στη διάθεση του κάθε πολίτη, για να προσφέρουν σύγχρονες υπηρεσίες πληρωμών και άλλων πρωτοποριακών ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Ανάπτυξη Καινοτόμων Συναλλαγών

Συναλλαγές Πληρωμών
Πληρωμές με μετρητά & κάρτα, Λογαριασμών Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Οφειλών Δημοσίου και Ασφαλιστικών Ταμείων.
Συναλλαγές Εμβασμάτων
Μεταφορά μετρητών σε όλη την Ελλάδα, αναλήψεις και καταθέσεις μετρητών.
Καινοτόμες Εφαρμογές
για την Παροχή Υπηρεσιών Πληροφοριών Λογαριασμών και Εκκίνησης Πληρωμών (σύμφωνα με την Οδηγία PSD2).
Συναλλαγές Αποδοχής Πράξεων Πληρωμής
Υπηρεσίες Acquiring σε συνεργασία με Τραπεζικό Ίδρυμα.