Προσθέστε κύρος
και νέα έσοδα στην
επιχείρησή σας

Για Επιχειρήσεις

Η ΤΡΙΛΙΑ ΝΕΤ ευνοεί ιδιαίτερα και ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις εκείνες που λειτουργούν σε μικρές κωμοπόλεις ή κεφαλοχώρια και επιθυμούν να πιστοποιηθούν ως Αντιπρόσωποι του Ιδρύματος, προσφέροντας προς αυτές προνομιακούς όρους ένταξης στο δίκτυό της.

Απαραίτητη προϋπόθεση ένταξης επιχείρησης στο δίκτυο Αντιπροσώπων της «ΤΡΙΛΙΑ ΝΕΤ ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε.» είναι η εγγραφή της ενδιαφερόμενης επιχείρησης στο ειδικό μητρώο των συνδεδεμένων αντιπροσώπων Ιδρυμάτων Πληρωμών της Τράπεζας της Ελλάδος. Για τον ορισμό σας ως συνδεδεμένος αντιπρόσωπος και για τους όρους συνεργασίας, μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικότερα είτε κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στο 216 0024810 είτε κατόπιν ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος στη φόρμα επικοινωνίας.

Ενταχθείτε στο Δίκτυο Αντιπροσώπων
Φόρμα Υποβολής Ένταξης

Είστε ήδη αντιπρόσωπος;
Είσοδος στο portal

Οφέλη Ένταξης Επιχείρησης

Αύξηση Επισκεψιμότητας
Οι υπηρεσίες του Ιδρύματος αυξάνουν την επισκεψιμότητα, δημιουργώντας πωλήσεις και πρόσθετα έσοδα.
Νέες Υπηρεσίες
Η ΤΡΙΛΙΑ ΝΕΤ επενδύει διαρκώς στην προσθήκη νέων συναλλαγών και κατηγοριών ώστε να εμπλουτίζει την γκάμα των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Διαφοροποίηση
Οι υπηρεσίες του Ιδρύματος δίνουν στο κατάστημα ένα ισχυρό στίγμα διαφοροποίησης έναντι του υπερτοπικού ανταγωνισμού.
Εξυπηρέτηση
Οι πελάτες αναπτύσσουν σχέση εμπιστοσύνης με το κατάστημα το οποίο τους προσφέρει ευκολία και εξυπηρέτηση, με θετική επίπτωση στις πωλήσεις.
Κερδοφορία
Δημιουργούνται νέες πηγές εσόδων αφού το κατάστημα κερδίζει προμήθεια για κάθε ηλεκτρονική συναλλαγή.
Προβολή Καταστήματος
Με την ευδιάκριτη διαφημιστική σήμανση της ΤΡΙΛΙΑ ΝΕΤ προσδίδεται στην επιχείρηση το κύρος του πιστοποιημένου αντιπροσώπου στην Τράπεζα της Ελλάδος αλλά και προσελκύονται νέοι πελάτες στην επιχείρηση.

Υποχρεώσεις Επιχείρησης

που λειτουργεί ως Αντιπρόσωπος
Συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο της Τράπεζας της Ελλάδος για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές
Αποφυγή αθέμιτου ανταγωνισμού